pomagamy realizować pasje

Współpraca

Zapraszamy do współpracy wszystkich pasjonatów z różnych dziedzin aktywności ludzkiej:

  • Osoby fizyczne – wszystkich pasjonatów, którzy mają czas i odwagę realizować swoje pasje, jak również tych „działających w ukryciu”, choćby ze względów finansowych; zapraszamy do wymiany poglądów, jak również organizacji wspólnych działań
  • Instytucje i organizacje – dla siebie bądź swoich pracowników
    • organizacja imprez integracyjnychkorzyści: wzmocnienie pakietu lojalnościowego wśród pracowników, zwiększenie motywacji do efektywniejszej pracy poprzez stworzenie warunków do realizowania pasji własnych i członków rodzin
    • wspieranie działań i imprez organizowanych przez lokalną społeczność – korzyści: umocnienie identyfikacji marki, pozycjonowanie produktów, wspieranie działań przy wejściu na nowy rynek, umocnienie pakietu lojalnościowego wśród klientów, dobry PR
    • wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo – techniczną, oświatową, kulturalną (także w zakresie kultury fizycznej i sportu), ochrony zdrowia i pomocy społecznej inwalidów i osób niepełnosprawnych – korzyści: rozwój działań w sektorze B+R, identyfikacja potencjalnych przyszłych pracowników i kooperantów, rozwój w oparciu o dostęp do programów unijnych i placówek naukowych, umocnienie identyfikacji marki, pozycjonowanie produktów, wspieranie działań przy wejściu na nowy rynek, dobry PR

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta