pomagamy realizować pasje

Misja

Patrząc na świat oczami dzieci pomagamy w realizowaniu ich pasji historycznych, przyrodniczych i sportowych.

Celem fundacji jest pomoc ludziom w realizowaniu ich pasji. Zainicjowane przez fundację działania mają za zadanie pozwolić uwierzyć ludziom, że warto coś robić razem, dla innych i że można czerpać z tego dużą satysfakcję, a przy okazji wszechstronnie się rozwijać.

Organizujemy i pomagamy organizować wydarzenia dla ludzi, którzy chcą realizować swoje pasje i zainteresowania.
Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i promocja rozwoju działalności kulturalnej, oświatowej i ekonomiczno-społecznej mieszkańców terenów objętych działalnością Fundacji.

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KRS 0000543637

DZIECIĘCE PASJE I MARZENIA DZIĘKI TOBIE MOGĄ BYĆ DO SPEŁNIENIA! :)