pomagamy realizować pasje

4

Półkolonie 2018

ZAPRASZAMY NA

WAKACYJNĄ WYSPĘ PRZYGÓD

półkolonię dla dzieci w wieku 7 – 12 lat odbywającą się w 2 tygodniowych turnusach:

30.07.18 – 03.08.18 i 06.08.18 – 10.08.18

w godzinach 9.00 – 15.00 

z możliwością wydłużenia pobytu dziecka

na terenie siedziby fundacji w Rybitwach 11,  62 – 261 Lednogóra

całkowity koszt 1 turnusu = 250 zł  (możliwość odliczenia tej kwoty od podatku), w tym: opieka, animacje, zimne napoje, obiad

Nabór zgodnie z kolejnością zgłoszeń

kontakt telefoniczny 693 744 558

mailowy fundacja@ludziezpasja.org.pl fundacjaludzizpasja@gmail.com

NIEZBĘDNA DO DOSTARCZENIA DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZNIKACH

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta