pomagamy realizować pasje

7

Dzień Seniora

Obchodząc 27 stycznia Dzień Seniora i spotykając się z tej okazji w siedzibie fundacji celebrowaliśmy nie tyle samych seniorów co pamięć o tych, którzy już odeszli. A spore grono ciekawych osób zamieszkiwało nie tylko w sołectwie Rybitwy, ale i w gminie Łubowo. Podczas spotkania poparto pomysł utworzenia Izby Pamięci, w której przechowywano by i udostępniano do oglądania pamiątki po lokalnych bohaterach. Na razie zaproponowano kandydaturę Antoniny Handzel, Jerzego Łomnickiego o Juliana Bossa – Gosławskiego. Póki co zebraliśmy podpisy pod deklaracją poparcia dla pomysłu, czekając na dalszy rozwój wydarzeń.