pomagamy realizować pasje

FLZP logo podstawowe przezroczyste

Rada Fundacji

W związku z otrzymaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) zostaliśmy zobligowani do wprowadzenia zmian w statucie i powołania Rady Fundacji. Osoby w niej zasiadające pełnia swe funkcje dobrowolnie i nieodpłatnie. Do ich zadań należy m.in.:

  1. Współuczestniczenie i rola doradcza w wytyczaniu głównych kierunków działania Fundacji.
  2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, a w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
  3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych złożonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Więcej szczegółów związanych z działalnością rady znajduje się w statucie, dostępnym w siedzibie fundacji.

Skład Rady Fundacji: Tomasz Kasprzak (prezes – wybrany jednogłośnie), Rita Kasprzak, Mariola Maciejewska.

Pierwsze zebranie Rady odbyło się 31.12.2017. Wybrano na nim Prezesa, przedstawiono plany na 2018 rok i podjęto decyzje w sprawie koniecznych do podjęcia działań.